جناب آقای علی اصغر رنجبر
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت رئیس آموزش و پرورش بافق تبریک و تهنیت عرض نموده،توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.
رحمت ا… عفتی
شهردار بافق