جناب آقای دکتر برخوداری
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت سرپرست دانشگاه بزرگ علم صنعت مایه افتخار اینجانب و همه همشهریان عزیز می باشد. موفقیت روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم.

رحمت ا… عفتی
شهردار بافق