جناب آقای مهندس سید رضا خادمی

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری یزد که بیانگر درایت و شایستگی شما است صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند قادر متعال خواستارم .
رحمت الله عفتی
شهردار بافق