پیام تبریک شهردار بافق به مناسبت روز خبرنگار:
هفدهم مرداد ماه که به مناسبت سالروز شهادت محمود صارمی روز خبرنگار نامگذاری شده است فرصت مغتنمی است که از زحمات بی دریغ و شبانه روزی اصحاب قلم تشکر و قدردانی شود.
اینجانب این روز را به زحمت کشان عرصه خبر تبریک عرض نموده ،امید است با استعانت و توکل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهی بخشی و شفاف سازی و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه موید و سربلند باشید.
سید علی نوروززاده
شهردار بافق