پیام شهردار بافق به مناسبت روز جهانی معلولان
معلولان، به حق، مصداق بارز حکمت و رحمت کردگارند که چنانچه به حکمت، برخی از توانشان کاسته شده است، به رحمت درهای بیشمار دیگری به توانمندی آنها افزوده شده که خلاقیت هایی از خود بروز می دهند که از ید و فکر و توان افراد سالم خارج است بنا براین چنانچه این حکمت و رحمت الهی را به نیکی دریابیم، می بینیم که در واقع، این جامعه است که محتاج وجود با برکت و نیازمند حضور پر معنای معلولان است، نه برعکس.
اینجانب ۱۲ آذر روز جهانی معلولان را به معلولان توانمند ایران اسلامی و به ویژه معلولین عزیز بافقی تبریک گفته و شرکت پر برکت این عزیزان در عرصه های اجتماع و عرضه توانشان را ارج می نهم و از خداوند منان سعادت و سربلندی آنان را خواستارم.

سید علی نوروز زاده
شهردار بافق