و امرهم شورا بینهم
پیام شهردار بافق به مناسبت روز ملی شوراها
سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ایران و در راستای احترام و اکرام به شخصیت و هویت انسان و مردم عزیز ایران نهادی به نام شورای اسلامی در این کشور شکل گرفت.
مشورت یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری هاست و بنا به فرمایش پیامبر مکرم اسلام (ص) « هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند».
اینجانب نهم اردیبهشت روزملی شوراها را به همه اعضای محترم شوراهای اسلامی خصوصا” شهر بافق که با وظیفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر تلاش می کنند و با امانت، کفایت، درایت و کیاست و حسن سلوک برای نیل به جامعه ا ی پویا با همدلی و خرد جمعی خالصانه و عاشقانه کوشش می نمایند تبریک و تهنیت عرض نموده و خدمت رسانی وسیع برای داشتن شهری آباد و مردمانی با نشاط را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

سید علی نوروز زاده
شهردار بافق