بسم الله الرحمن الرحیم
و امرهُم شورا بینهُم
شورا یک اصل عقلی است که آموزه های دین مبین اسلام نیز بر آن صحه گذاشته است و باید گفت انتخاب اعضای شوراهای اسلامی از بطن جامعه ، ابزاری ارزشی برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی است، بی تردید نهم اردیبهشت روز تاسیس شوراهای اسلامی زمینه ساز تاثیرگذاری عینی تر و افزون تر مردم در تعیین سرنوشت خود بود که خوشبختانه با همکاری و همراهی آحاد جامعه نتایج قابل قبولی به دست آمد.
اینجانب در کمال افتخار و مباهات سالگرد تاسیس نهاد مردمی شورای اسلامی را به اعضای محترم شوراهای اسلامی خاصه اعضای محترم شورای اسلامی شهر که با کفایت ، درایت و وظیفه شناسی در حل مشکلات شهروندان و آبادانی شهرخالصانه تلاش می کنند تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
از خداوند منان توفیق روز افزون شما عزیزان را خواستارم
سیدعلی نوروززاده
شهردار بافق