گزارش تصویری
چوب بازی هنرمندان ایل قشقایی در نوروزگاه زیبای آبشار بافق