نخستین کارگاه استاندارد و مناسب سازی معابر شهری روز یکشنبه با حضور کارشناسان استان و شهرستان در بافق برگزار شد.
به گزارش ایرنا کارگاه استاندار معابر شهری با هدف بازآموزی قوانین مناسب سازی اماکن و معابر برای تردد آسان معلولان برگزار شد.
در این کارگاه مدیران و کارشناسان شهری و عمرانی استان یزد و شهرستان بافق روش های مناسب سازی معابر برای تردد آسان معلولان را در این شهرستان بررسی کردند.
کارگاه استاندارد سازی معابر شهری ازسوی بهزیستی بافق و با همکاری شهرداری در راستای آگاهی بیشتر از قوانین موجود و اجرای صحیح، تحت نظارت دقیق از سوی کارشناسان مربوط در این شهر برپا شد.
در این کارگاه آموزشی آخرین دستاوردهای کارشناسی استاندارد سازی معابر شهری توسط کارشناسان محلی و استانی بیان شد.
همچنین کارشناسان دفتر فنی مهندسی شهرداری،نظام مهندسی و بهزیستی شهرستان بافق حضور داشتند و محمود آسایش کارشناس مسئول مناسب سازی و سید مهدی امینی کارشناس دفتر فنی بهزیستی استان یزد و همچنین جابر قطب الدینی مشاور طرح های فضای شهری شهرداری های استان به بیان نکات لازم در بحث مناسب سازی پرداختند.
جمعیت معلول زیر پوشش بهزیستی شهرستان بافق ۷۵۸ نفر است که بیشتر معلولیت جسمی و حرکتی و کمترین آنها ضایعه نخاعی هستند.
مرکز شهرستان ۵۰ هزار نفری بافق در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شزقی شهر یزد قرار دارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا