به گزارش روابط عمومی شهرداری بافق ، به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری  ،بوستان آبشار بافق میزبان جمع کثیری از خاونده معظم شاهد بود که نفس، به نفس نهالهای جوان دادند و نام و پیامشان را بر شاخه های نازک آویختند و آرزو کردند تا روزی این نهال ها درختانی تناور شوند.

این درختان که متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی این منطقه بود با همت شهرداری بافق توسط  این خانواده معزز در بزرگترین پارک شهرمان یعنی بوستان آبشارغرس شد.

نهال های کاج ، سرو، اقاقیا ،توت مثمر ،عناب، زبان گنجشک، سنجد تلخ و خرمای کبکاب  از گونه های سازگار منطقه است که توسط این عزیزان در بوستان آبشار بافق کاشته شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری بافق گفت: غرس ۲۰۰ اصله نهال از گونه های سازگار با آب و هوای کویر در این بوستان توسط خانواده معظم شهدا فرصت مغتنمی برای اشاعه فرهنگ درختکاری و معرفی ظرفیتهای بوستان آبشار بافق است.