نویسنده کتاب “خبرنگار ژنرال دوگل” جهت برگزاری کارگاه آموزشی که به میزبانی هیات تحریریه سایت خبری بافق فردا در محل شهرداری بافق برگزار شد حضور پیدا کرد و در خصوص اصول و اساس حرفه خبرنگاری و خبرنویسی تجربیات خود را در اختیار اصحاب رسانه شهرستان بافق گذاشت .
گفتنی است قبل از این نشست کامران نجف زاده با شهردار بافق دیدار کرد.
شایان ذکر است کامران نجف زاده از سال ۸۱ فعالیت خود را در واحد مرکزی خبر آغاز کرد ؛ از سال ۸۴ در کنار حرفهٔ خبرنگاری خود در بخش خبری ۲۰:۳۰ به عنوان گوینده خبر نیز شروع به فعالیت نمود.