مدیر روابط عمومی:

کشتارگاه بافق ساماندهی شد

مدیر روابط عمومی شهرداری گفت: کشتار گاه بافق در بخشهای مختلف بهسازی و ساماندهی شد.

علی اصغر موفق اظهار داشت: محوطه سازی فضای بیرونی و حصارکشی، لوله گذاری به طول ۲۰۰ متر برای انتقال خون آبه و پس آب کشتارگاه، ترمیم ، بازسازی و زیبا سازی نمای بیرونی، تعویض برخی لوازم فرسوده داخلی، ایجاد نماز خانه، ساخت سرویس بهداشتی، حمام و همچنین احداث سکوی شستشوی ماشین الات، از مهمترین اقدامات انجام شده ودرحال اجرا دربخش های گوناگون کشتارگاه بافق است.

مدیر روابط عمومی شهرداری بافق هزینه فعالیت های انجام شده در کشتارگاه را ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این مبلغ از محل اعتبارات شهرداری بافق تامین و پرداخت شده است.