_برگزاری مسابقه تنیس روی میز بین کارکنان آتش نشانی

_برگزاری یک دوره کوهنوردی توسط آتش نشانان
_دیدار با امام جمعه معظم شهرستان
_به صدا دراوردن زنگ ایمنی.
_غبار روبی قبور مطهر شهدا توسط آتش نشانان شهرداری
_حضور در مدارس (. ) وآموزش نکات ایمنی و آتش نشانی و خدمات ایمنی
_برگزاری جلسه تقدیر از زحمات کارکنان آتش نشانی
_برگزاری مراسم تجلیل از زحمات دو تن از پیشکسوتان آتش نشانی
_ اعطای درجه آتش نشانان
_برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع آتش نشانی بین فرزندان کارکنان آتش نشانی
_برگزاری مانور موتوریه وسایل نقلیه آتش نشانی