برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت تولد دومین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن(ع)

روابط عمومی و پایگاه علی ابن موسی الرضا (ع)شهرداری بافق