جلسه معارفه شهردار بافق با حضور شاکر شمسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد و هیات همراه در سالن کنفرانس شهرداری بافق برگزار شد.