عملیات اجرایی روکش آسفالت لاین شرقی بلوار وحشی بافقی اجرا شد.
مساحت اجرای طرح روکش لاین شرقی بلوار وحشی بافقی ۱۰ هزار متر مربع می باشد.
شهردار بافق گفت: هزینه اجرای این پروژه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است که از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین شده است.