ساخت مرحله اول پارک کوثر با هزینه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

 

ساخت مرحله اول پارک شاهد(فخریه) با هزینه ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال

 

ساخت دریاچه تفریحی آبشار با هزینه ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

 

موزائیک فرش پیاده روهای بلوار وحشی بافقی با هزینه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

 

موزائیک فرش پیاده روهای سطح شهر

 

ساخت جایگاه چند منظوره استقبال با هزینه ۴ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال

 

بازسازی اساسی کشتارگاه دام سبک و سنگین با هزینه ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال

 

بازسازی مجموعه تاریخی حوض بازو با هزینه ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال

 

زیرسازی و آسفالت جاده چاههای آب و مجتمع گاو شیری با هزینه ۳ میلیارد ریال

 

ساخت پیست دوچرخه سواری کوهستان آبشار با هزینه ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال