دومین جلسه هم اندیشی و بازنگری طرح جامع بافق در محل سالن فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهرداربافق در این نشست به تبیین طرح جامع شهری پرداخت و گفت: این طرح، طرحی بلند مدت است که در آن نحوه استفاده از اراضی با توجه به نیازهای شهر تدوین و اجرایی می شود.
سیدعلی نوروززاده افزود: برای اجرای این طرح در یک بازه زمانی قرارداد بسته خواهد شد تا منطبق بر نیازهای مردم و توسعه پایدار شهری اجرشود.
وی طرح جامع شهری را جریان نوین خواند و تصریح کرد: در این طرح مردم نظرات خود را اعلام می‌کنند و هنگامی که طرح شروع شد امکان بازگشت وجود ندارد که بخواهد به نظریه‌های جدید برگردد.
شهردار بافق از مردم به ویژه صاحب نظران و اندیشمندان خواست تا با اعلام نظرات و پیشنهادها مفید و سازنده خود به بهبود این طرح جامع کمک کنند.
مشاور طرح جامع شهری بافق هم در این جلسه گفت: فرا خواندن و مشارکت اقشار مختلف مردم بافق و استفاده از نقطه نظرات، پیشنهادات، تجارب و انتقادات سازنده شهروندان بافقی در ایجاد شهری زیبا، مطلوب و با هویت از مهم‌ترین اهداف این نشست بود.
ناصرمشهدی زاده افزود: افزایش آگاهی عمومی و ایجاد بینش علمی و تخصصی در شهروندان باعث می‌شود تا با حساسیت و دقت بیشتر، توسعه پایدار شهری را از جهات گوناگون دنبال کنند.
کارشناس طرح جامع شهری، این جلسه را بسیار مفید و ارزنده ارزیابی کرد و گفت: در این نشست مردم در بحث‌های مشارکتی شرکت داشتند و نقطه نظرات خود را به صورت کتبی و شفاهی عنوان کردند که در یک جمع بندی نظرات سازنده در طرح جامع اعمال خواهد شد.