جهت دریافت اسناد بصورت کامل همراه با نقشه ها و برآورد به شهرداری بافق مراجعه نمایید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ تماس بگیرید.

مدت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری تا روز شنبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۴ تمدید گردید.

asnad

فرم های اصلاحیه:
ESLAH